Våra tjänster

Våra tjänster

Till Schakt & Transport kan du vända dig om du vill ha professionell assistans inom:


Vägunderhåll / vägbyggen

Dräneringsarbeten

Schaktning av olika sorters grunder

Grävning för vatten och avlopp

Dikning

Fjärrvärme

Transporter av massa eller gods

Asfaltsfräsning

 

Vi har även försäljning och leverans av:

Matjord

Grus

Asfaltskross

 

Tillstånd

Vi har:

Trafiktillstånd för lastbilar

Tillstånd för transporter av avfall


För mer information, offert eller frågor, kontakta oss gärna!